Tag Archive General Assembly

ByWeb editor SIB

Verkiezings-ALV | General Assembly

Geachte leden, ereleden, reünisten en andere genodigden,

Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van SIB-Amsterdam, the Dutch United Nations Student Association. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 26 juni 2018, in lokaal 3.12 in CREA (Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam). De inloop is vanaf 18:30 uur en om stipt 19:00 uur zal de ALV beginnen. Gedurende deze ALV zullen we de nieuwe bestuursleden aan u voorstellen. Het verslag van de sollicitatiecommissie en de notulen van de vorige ALV zijn te vinden in de eerder verzonden convocatie.

Met vriendelijke groet,
Bestuur XXXVII