Bestuur 2018/2019 gezocht!

ByWeb editor SIB

Bestuur 2018/2019 gezocht!

Studentenvereniging Internationale Betrekkingen (SIB)-Amsterdam zoekt (parttime) bestuur 2018-2019!

Ben jij geïnteresseerd in politiek en internationale betrekkingen? SIB-Amsterdam organiseert alles wat te maken heeft met deze vakgebieden, variërend van lezingen, masterclasses en congressen tot excursies naar ambassades en NGO’s. Daarnaast gaan we meerdere keren per jaar op reis naar landen als Turkije, Jordanië, Rusland en Israël en de Palestijnse gebieden. Ook hebben we het natuurlijk gezellig op borrels, barbecue’s en feestjes. Dus ben je op zoek naar de gezelligheid van een studentenvereniging, maar de inhoud van een studievereniging?

Kom dan een jaar SIB-Amsterdam leiden! Stuur je CV en motivatiebrief voor 8 april 23:59 uur naar sollicitatie@sibamsterdam.nl.

Kijk voor de uitgebreide functieomschrijvingen op hieronder:

Voorzitter:

 • De vereniging naar buiten toe profileren
 • Coördineren van bestuurswerkzaamheden
 • Voorbereiden en leiden van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen
 • Intern functioneren van het bestuur zowel op zakelijk als persoonlijk vlak
 • Tussenpersoon tussen de Raad van Advies (RvA) en het bestuur
 • De landelijke vertegenwoordiging binnen SIB-Nederland

 

Secretaris:

 • Contact vanuit bestuur met leden en reünisten
 • Beheren van de administratie
 • Onderhouden van het leden- en reünistenbestand 
 • Het versturen van de wekelijkse SIB-mail
 • Algemeen (mail)contact met geïnteresseerden
 • Notuleren op bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen
 • Verantwoordelijk voor het reünistenbeleid


Penningmeester:

 • Administratie van financiële gegevens
 • De begroting bewaken; zorgen voor financiële stabiliteit
 • Financieel verslag uitbrengen aan het bestuur, de Kascommissie en tijdens Algemene Leden Vergaderingen (ALV)
 • Het doen van transacties namens SIB-Amsterdam en het innen van contributie bij leden
 • Commissies ondersteunen bij hun financiën
 • Verantwoordelijk voor het maken van realisaties voor grote evenementen


Commissaris Intern:

 • Coördineren en begeleiden van de commissies (de IB gaat sturen in de CEA, CIA) en genootschappen
 • Het coördineren van de bestuursagenda en de commissiejaarplanning
 • Verhogen van de interesse voor en de betrokkenheid van de leden bij de commissies en genootschappen
 • Verantwoordelijk voor de in- en uitstroom van commissies
 • Voorzien in communicatie tussen de commissies/genootschappen en het bestuur
 • Voorbereiden en het voorzitten van de commissievoorzittersvergaderingen (CVV) en de genootschapsvoorzittersvergaderingen (GVV)
 • Het coördineren en ondersteunen van nieuwe initiatieven vanuit de leden

 

Commissaris Promotie en Acquisitie:

Acquisitie:

 • Hoofdverantwoordelijk voor acquisitietaken binnen het bestuur; zoals het werven en onderhouden van contact met sponsors
 • Het zoeken naar en het doen van subsidie- en fondsenaanvragen voor activiteiten van de vereniging


Promotie:

 • Het promoten en ‘op de kaart zetten’ van SIB-Amsterdam onder studenten en studentenorganisaties door het ontwikkelen en uitwerking van promotiebeleid, ook via sociale media, en het coördineren van de uitvoering ervan
 • Het coördineren en ondersteunen van commissies bij de promotie van de SIB-activiteiten
 • Coördineren van de SIB-introductieweken
 • Beheer van de Twitter-pagina, Facebook, Instagram, LinkedIn en de website

 

Commissaris (Inhoudelijke en) Externe Betrekkingen:

 • Verkennen en uitdiepen van contacten in het veld van Internationale Betrekkingen
 • Op innovatieve wijze het inhoudelijke aspect van de vereniging uitdiepen, met als doel dat de vereniging voor leden uit verschillende studierichtingen en -fasen aantrekkelijk is
 • Ondersteunen en initiëren van grote evenementen
 • Contact onderhouden met inhoudelijke partners zoals NGIZ-Amsterdam (bijv. IB-café), the Hague Institute for Global Justice, Tertium en Clingendael en NVVN
 • Het bijhouden van het sprekersbestand
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van ‘Vrienden van SIB’
 • In samenwerking met de CEA en CIA aan de jaaragenda werken. Gedurende het jaar meedenken met deze commissies over de inhoud en thematiek van de activiteiten
 • Het bestuur en de vereniging naar buiten toe vertegenwoordigen onder de studenten- en studieverenigingen, zoals in de vergaderingen van de AKvV en de ASVA
 • Het leggen en onderhouden van contact met externe partners op organisatorisch vlak, zoals de UvA en CREA, en met studenten- en studieverenigingen zoals ISN, SV Cyclades en AEGEE

About the author

Web editor SIB administrator